Til fagfolk

Projekt SEXUS er en befolkningsbaseret forløbsundersøgelse, som har til formål af afdække den danske befolknings seksuelle viden, holdninger, lyster, oplevelser og adfærd samt belyse mulige sammenhænge mellem livsstil, sundhed og seksualitet.

Mand med sexlegetøj

Inspireret af tidligere studier

Der er tidligere gennemført adskillige sexologiske befolkningsundersøgelser på verdensplan, men disse har som regel været (gentagne) tværsnitsstudier eller forløbsundersøgelser med fokus på afgrænsede problemstillinger og særlige befolkningsudsnit. Projekt SEXUS er – os bekendt – den første prospektive kohorteundersøgelse med særligt fokus på seksualiteten og med inddragelse af et repræsentativt udsnit af danskere i aldersgruppen 15-89 år.

Projekt SEXUS udspringer af rapporten ”Seksualitet og Sundhed” fra Vidensråd for Forebyggelse (2012), som på baggrund af den foreliggende empiri kunne påvise både positive og negative sammenhænge mellem seksualitet og almen sundhed. Desuden er projektet en naturlig videreførelse af tidligere sexologiske studier, som medlemmer af projektgruppen har stået bag.

Læs mere under: Danskernes seksualitet

Data og resultater gøres tilgængelige

Resultater fra Projekt SEXUS vil blive offentliggjort i en rapport og publiceret i internationale, videnskabelige fagtidsskrifter, ligesom de vil blive omtalt på projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk) eller i selvstændige pressemeddelelser. Efter indledende datavalidering og afrapportering vil pseudonymiserede rådata blive gjort tilgængelige for andre institutionstilknyttede forskere med interesse for sexologisk sundhedsforskning efter konkret ansøgning og tilladelse fra Datatilsynet og Projekt SEXUS’ styregruppe.

Et samarbejdsprojekt mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet

Projekt SEXUS repræsenterer et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut) og Sexologisk Forskningscenter (Klinisk Institut, Aalborg Universitet).

Projektgruppen står altid til rådighed for spørgsmål, kommentarer og forslag fra både journalister og kolleger (se Om gruppen bag).

Støttegivere

Projekt SEXUS har opnået støtte i form af lønmidler fra Aalborg Universitet og projektfaciliteter på Statens Serum Institut. Desuden har følgende fonde generøst sikret undersøgelsens gennemførelse: Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Sygekassernes Helsefond og Fonden til Lægevidenskabens Fremme.

 

Logo Det Obelske familiefond

Logo Augustinusfonden

Logo helsefonden 

 Logo A.P. Møller Fonden 250 x 36