Publikationer

Her finder du listen over videnskabelige artikler, som er baseret på data fra Projekt SEXUS. 

2023

Andresen JB, Graugaard C, Andersson M, Bahnsen MK, Frisch M.
Childhood gender non-conformity, sexual orientation and mental health problems among 18 to 89 year-old Danes.
World Psychiatry 2023 (in press)
Supplementary information

2022

Bahnsen MK, Graugaard C, Andersson M, Andresen JB, Frisch M.
Physical and mental health problems and their associations with inter-personal sexual inactivity and sexual dysfunctions in Denmark: baseline assessment in a national cohort study.
Journal of Sexual Medicine 2022;19:1562-1579

Andresen JB, Graugaard C, Andersson M, Bahnsen MK, Frisch M.
Adverse childhood experiences and mental health problems in a nationally representative study of heterosexual, homosexual and bisexual Danes.
World Psychiatry 2022;21:427-435

Andresen JB, Graugaard C, Andersson M, Bahnsen MK, Frisch M.
Sexual inactivity and dysfunction in Denmark: a Project SEXUS study.
Archives of Sexual Behavior 2022;51:3669-3688

2020

Twisttmann L, Graugaard C, Nielsen DS, Möller S, Ellingsen T, Giraldi A.
Sexual health and dysfunction in patients with rheumatoid arthritis: A cross-sectional single-center study.
Sexual Medicine 2020;8:615-630

2019

Frisch M, Moseholm E, Andersson M, Andresen JB, Graugaard C.
Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018.
[Sex in Denmark. Key findings in Project SEXUS 2017-2018]
ISBN: 978-87-971732-0-6
Statens Serum Institut & Aalborg Universitet 2019:1-764

Frisch M, Andersson M.
Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald, repræsentativitet og vægtning i forbindelse med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 2017-2018.
[Sampling, participation, drop-outs, representativity and weighting in connection with the baseline data collection in Project SEXUS 2017-2018. Technical report].
Statens Serum Institut & Aalborg Universitet 2019:1-39