Gruppen bag

Projekt SEXUS repræsenterer et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut) og Sexologisk Forskningscenter (Klinisk Institut, Aalborg Universitet).

Projektets medarbejdere

Staben bag Projekt SEXUS består for tiden af i alt seks personer. Under forudsætning af fornøden finansiel støtte er det forventningen, at der vil blive tilknyttet yderligere forskere – herunder ph.d.-studerende – til projektet. Læs mere om gruppen bag forskningsprojektet her:

Morten Frisch

Morten Frisch

Morten Frisch (projektleder)
Overlæge, dr.med., ph.d. & adj. professor
Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
MFR@ssi.dk
Tlf.: 3268 3160

Morten blev læge i 1989 og har i over 25 år forsket i samspillet mellem menneskers seksualitet, sundhed og sygdom. Han har bl.a. skrevet ph.d., doktorafhandling og lærebogskapitler om seksuelt overført humant papillomavirus (HPV) som årsag til kræft. Morten har stået bag en række internationalt publicerede artikler om danskernes seksuelle problemer, og i 2013 fik han AIDS-Fondets forskningspris for sit arbejde med at belyse sundhedsudfordringer blandt seksuelle mindretal.

Morten, som sammen med Christian er initiativtager til projektet, er den formelt ansvarlige for Projekt SEXUS. Siden 2012 har Morten været adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet.

 

Christian Graugaard

Christian Graugaard

Christian Graugaard
Professor, læge, ph.d.
Sexologisk Forskningscenter
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet
CHGR@rn.dk
Tlf.: 2886 6560

Christian har siden sin lægeeksamen i 1994 arbejdet inden for det sexologiske felt, både i sundhedssystemet og som universitetsforsker. Han var i perioden 2003-2013 formand for organisationen Sex & Samfund og har skrevet en lang række bøger om krop, køn, kærlighed og seksualitet, bl.a. ”Sexleksikon – fra abe til Aarestrup” (2001), ”Krop, sygdom og seksualitet” (2006), ”Corpus – rejser i menneskekroppen” (2008), ”Kun for drenge – værd at vide om krop, følelser og sex” (2010) og ”Seksualitet, skole og samfund – kritiske perspektiver på seksualundervisning” (2018). Christian er redaktør af lærebogen ”Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet” (2019). Han var i 2006 nomineret til prisen som ”Årets Hetero” af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

Christian, der forsvarede sin ph.d. i 1998, har siden 2012 været professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet. Christian er sammen med Morten initiativtager til Projekt SEXUS.
 

Josefine Bernhard Andresen

Josefine Bernhard Andresen

Josefine Bernhard Andresen
Videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ.
Epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut
JBAN@ssi.dk
Tlf.: 3268 8486

Josefine er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra 2018 og har tidligere arbejdet med epidemiologisk forskning inden for social ulighed i perinatal sundhed.

Josefine er tilknyttet projekt SEXUS som videnskabelig assistent på fuld tid og bidrager til at udarbejde rapporten ”Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018”.

 

Mikael Andersson 

Mikael Andersson

Mikael Andersson
Statistiker
Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
ASO@ssi.dk
Tlf: 3268 8364

Mikael, der har en kandidateksamen svarende til cand.scient. med hovedfag i statistik fra Uppsala Universitet (2008), har været ansat som statistiker i Afdeling for Epidemiologisk Forskning siden 2008, hvor han har arbejdet med statistisk databehandling i en bred vifte af epidemiologiske forskningsprojekter.

Mikael har været tilknyttet Projekt SEXUS på deltid siden 2017, hvor han har været centralt involveret i at etablere studiekohorten og projektdatabasen, og han har foretaget alle statistiske analyser til rapporten ”Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018”.

Ellen Moseholm Larsen

Ellen Moseholm Larsen

Ellen Moseholm Larsen (2016-2018)
Postdoc-forsker, cand.scient.san., ph.d.
Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet &
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut

Ellen, der oprindeligt har en baggrund som sygeplejerske (2004), tog en kandidatgrad i sundhedsvidenskab i 2009, og i 2016 forsvarede hun sin ph.d. ved Københavns Universitet på en afhandling om livskvalitet hos alvorligt syge patienter under udredning for kræft.

Ellen var på fuld tid tilknyttet som postdoc-forsker i Projekt SEXUS mellem august 2016 og juli 2018 og var sammen med Morten og Christian centralt involveret i udviklingen af projektets spørgeskema og logistik. Undervejs i dataindsamlingen var Ellen projektets primære kontaktperson ved spørgsmål og henvendelser fra deltagerne i projektet.

 

Inger Kristine Meder

Inger Kristine Meder

Inger Kristine Meder
Specialkonsulent, cand.ling.merc.
Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
IKM@ssi.dk
Tlf.: 3268 3957

Inger Kristine, der har en baggrund som cand.ling.merc. i fransk, har i 18 år været projektkoordinator på det landsdækkende forskningsprojekt Bedre sundhed i generationer på Statens Serum Institut, et projekt med deltagelse af 100.000 gravide kvinder og deres børn.

Inger Kristine deltog i opbygningen af Projekt SEXUS’ infrastruktur og bidrog på deltid i projektet med sin betydelige erfaring med projektadministration for at sikre deltagerne i Projekt SEXUS en god, smidig og tryg oplevelse.