Om seksualitet og sundhed

Seksualitet og sundhed hænger sammen, både den ene og den anden vej og både positivt og negativt.

Seksualitet og sundhed

Et godt og meningsfuldt seksualliv giver livsglæde og trivsel, og det kan bidrage med kræfter og modstandskraft, hvis man rammes af sygdom eller krise. Omvendt øger sund livsstil og god psykisk og fysisk trivsel chancen for, at man kan udleve sine seksuelle lyster, som man ønsker. Men sammenhængene kan også være negative: Sexsygdomme, funktionsforstyrrelser og seksuelle traumer kan belaste ens psykiske og fysiske sundhed, mens sygdom og usund livsstil kan stille sig hindrende i vejen for, at ens seksualitet kan komme til fuld udfoldelse.

ungt homopar bredformat

Vi ved meget om problemerne

Fra forskning ved vi ganske meget om, hvordan det seksuelle liv kan påvirke den generelle sundhed negativt. Vi ved for eksempel, at omtrent 30.000 årligt smittes med sexsygdommen klamydia. Og vi ved, at ”usikker sex” hvert år koster samfundet et trecifret millionbeløb i behandlingsomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste, ligesom risikosex fører til cirka 160 dødsfald og omtrent 100.000 lægebesøg.

Desuden tyder forskning på, at der på alle skoler i Danmark er børn og unge, som udsættes for seksuelle krænkelser, uden at nogen lægger mærke til det. Endelig har nyere undersøgelser vist, at to tredjedele af voksne, seksuelt aktive danskere har oplevet seksuelt besvær inden for det seneste år – og at omtrent hver niende har haft så alvorlige problemer, at man kan tale om en egentlig dysfunktion.

Seksualitet som trivselsfaktor

Til gengæld er vi videnskabeligt på langt mere usikker grund, når det handler om seksualitetens positive betydning for trivsel og sundhed: At et godt og meningsfuldt sexliv kan øge vores fysiske og mentale sundhed og give ekstra ressourcer til at håndtere modgang, kriser og alvorlig sygdom.

Vi ved fra den internationale forskning, at seksualiteten kan være en sådan ”trivselsfaktor”, men vi mangler store og velgennemførte befolkningsundersøgelser for at få et mere nuanceret indblik i mekanismerne bag. Vi mangler kort sagt solide data til at belyse, hvorvidt og hvordan et velfungerende seksuelt liv kan indvirke gunstigt på vores fysik og øge vores psykosociale robusthed.

Det er netop disse spørgsmål, Projekt SEXUS vil prøve at give kvalificerede svar på. Til gavn og glæde for danskernes folkesundhed.