Tak til støttegivere

Projekt SEXUS har opnået støtte fra flere sider, både fra private og offentlige fonde.

Projekt SEXUS har opnået støtte i form af lønmidler fra Aalborg Universitet og projektfaciliteter på Statens Serum Institut.

Desuden har følgende fonde generøst sikret undersøgelsens gennemførelse:

  • Det Obelske Familiefond
  • Augustinusfonden
  • Sygekassernes Helsefond
  • Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fonden)

Henvendelser om eventuel støtte i form af donationer, testamentariske gaver eller anden økonomisk støtte til fortsættelse og videreudvikling af Projekt SEXUS bedes rettet til projektledelsen ved overlæge Morten Frisch på mail-adressen MFR@ssi.dk

 

Logo Det Obelske familiefond

Logo Augustinusfonden

Logo helsefonden 

 Logo A.P. Møller Fonden 250 x 36