Velkommen - og tak, fordi du ville være med!

Projekt SEXUS er en spørgeskemaundersøgelse, som ser nærmere på sammenhænge mellem seksualitet, livsstil og sundhed. Op mod 200.000 vilkårligt udvalgte danskere i aldersgruppen 15-89 år blev inviteret til at deltage i 2017/2018.

Projekt SEXUS er en spørgeskemaundersøgelse, som vil afdække danskernes seksuelle viden, holdninger, lyster, oplevelser og adfærd og se nærmere på sammenhænge mellem seksualitet, livsstil og sundhed. Undersøgelsens vigtigste formål er at blive klogere på, hvordan vi bedst forebygger seksuelle problemer og fremmer den seksuelle og almene trivsel og sundhed i den danske befolkning.

Din deltagelse er værdifuld...

Det siger næsten sig selv, at undersøgelsen vil give de bedste resultater, hvis størstedelen af de inviterede takker ja til at medvirke. Ved at afsætte cirka en halv time på at udfylde spørgeskemaet, er du med til at skabe bedre forståelse for seksualitetens betydning for menneskers sundhed og trivsel. Og du er med til at skabe fundamentet for, at vi i fremtiden kan blive bedre til at forebygge problemerne, før de opstår, og skabe de bedst mulige rammer for, at alle kan udleve deres seksualitet, som de har lyst – alene eller i et ligeværdigt samspil med andre.

... og dine svar behandles strengt fortroligt

Vi forventer, at undersøgelsen vil omfatte omtrent 75.000 danskere i aldersgruppen 15-89 år.

De forskere, som får adgang til dine oplysninger, får selvfølgelig ikke sat navn på de enkelte besvarelser.

Da Projekt SEXUS er en befolkningsundersøgelse, er det gennemsnit og statistiske sammenhænge, som er interessante - ikke den enkelte deltagers liv og erfaringer.
 

Vi vil gerne kontakte dig igen om nogle år

Meningen er, at den første kortlægning skal følges op med jævne mellemrum, så vi får mulighed for at se på sammenhænge og udvikling over tid. Derfor er planen at kontakte alle deltagere med et nyt spørgeskema om nogle år.

Læs mere om forskningsprojektet eller log ind på dit spørgeskema her:

Log ind på dit spørgeskema

Se ofte stillede spørgsmål 

Læs mere om projektet    

Velkommen til Projekt SEXUS - og tak for din tid!