Projekt SEXUS på den internationale scene

Data fra den store befolkningsundersøgelse blev i sommeren 2022 præsenteret på to internationale konferencer

Projekt SEXUS-undersøgelsen er både omfattende og ambitiøs, også set i et internationalt perspektiv. Af samme grund bliver forskerne bag undersøgelsen jævnligt kontaktet af internationale kolleger, som har lyst til at høre mere om studiet eller samarbejde og udveksle data.

I sommeren 2022 var Projekt SEXUS-holdet inviteret til at tale på to internationale konferencer: dels på et møde i Hamborg den 17.-18. juni, hvor nøglepersoner bag Europas førende befolkningsundersøgelser om seksuel adfærd og sundhed var sat i stævne, dels på European Federation of Sexology-kongressen i Aalborg, der foregik den 30. juni-2. juli.

Mødet i Hamborg var arrangeret af gruppen bag Projekt SEXUS-undersøgelsens tyske pendant, ”Gesundheit und Sexualität in Deutschland” (GeSiD), hvis hovedresultater kan findes på GeSiDs hjemmeside. Til stede ved konferencen, hvor Morten Frisch og Christian Graugaard fremlagde Projekt SEXUS-undersøgelsens hovedkonklusioner, var forskere fra blandt andet Tyskland, Finland, Norge, Holland, Letland, Tjekkiet, Kroatien og England.

Projektleder Morten Frisch udtaler:

- Det var virkelig inspirerende at mødes med så mange dygtige kolleger og opleve deres begejstring over Projekt SEXUS og deres ønske om at indlede faglige samarbejder. Det var ikke mindst godt at møde lederen af den store britiske Natsal-undersøgelse, som fremlagde planerne for en kommende, fjerde dataindsamling og i den anledning var nysgerrig efter at høre mere om de danske erfaringer.

Professor i seksuel sundhedsvidenskab, Cath Mercer, er mangeårig leder af Natsal-studiet. Hun udtaler:

- Vigtigheden af at gennemføre befolkningsstudier af høj kvalitet om seksualitet – et nøgleaspekt af vores liv og trivsel – kan ikke overdrives. Men at nå dertil er ikke let, så derfor må vi dele erfaringer og læring gennem samarbejder på tværs af Europa, hvis ikke globalt, for virkelig at trække feltet fremad.

Lederen af GeSiD-studiet, psykiatriprofessor Peer Briken, var vært ved det sexologiske topmøde, og også han lægger vægt på vigtigheden af gode befolkningsundersøgelser om seksualitet og på fremtidige samarbejder på tværs af landegrænser:

- Kun gennem gentagne befolkningsbaserede og repræsentative undersøgelser kan vi opfange effekten af folkesundhedsindsatser og sociale bevægelser og sammenligne dem mellem forskellige lande. På denne måde vil det være muligt at rejse midler til at udforske det komplekse samspil mellem seksualitet og sundhed, men også til at støtte den europæiske befolkning i at få opfyldt deres seksuelle rettigheder.

Peer Briken fortsætter:

- Gennem samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erfaringsudveksling mellem yngre forskere og mere erfarne forskningsgruppeledere kan det lykkes at opbygge et bæredygtigt europæiske forskningslandskab med fokus på seksuel sundhed. Af samme grund er vi meget glade for det nystartede samarbejde mellem Projekt SEXUS og GeSiD.

Ved den efterfølgende konference afholdt af European Federation of Sexology fremlagde professor Christian Graugaard hovedresultaterne fra den store Projekt SEXUS-rapport - læs mere i denne nyhed: Nu er rapporten her!  

Christian Graugaard udtaler:

- Efter mødet i Hamborg var det spændende at tale for et forum af især klinisk arbejdende sexologer. Interessen for vores undersøgelse var enorm, og det var tydeligt, at især data vedrørende parforhold, overgreb, seksuelle vanskeligheder og forskellige sygdommes indflydelse på sexlivet fik vores internationale kolleger til at spidse ører. Det er informationer, som de kan bruge direkte i deres daglige arbejde.

Cath Mercer (UK), Morten Frisch, Josefine Bernhard Andresen, Christian Graugaard og Peer Briken (Tyskland) (privatfoto).
En del af Projekt SEXUS-teamet sammen med to af Europas førende forskere på området. Fra venstre ses Cath Mercer (UK), Morten Frisch, Josefine Bernhard Andresen, Christian Graugaard og Peer Briken (Tyskland) (privatfoto).

Christian Graugaard på podiet under European Federation for Sexology-kongressen i juni 2022 i Hamborg

Christian Graugaard på podiet under European Federation for Sexology-kongressen i juni 2022 i Aalborg (privatfoto).