Læs rapporten her!

Resultaterne fra verdens største befolkningsundersøgelse om seksualitet er nu tilgængelige.

I september 2017 dukkede de første invitationer til at medvirke i befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS op i tusindvis af 15-89-årige danskeres digitale postkasse. Dataindsamlingen blev afsluttet i august 2018, og mere end 62.000 danskere har haft lyst til at være med.

Siden 2018 har forskerholdet bag Projekt SEXUS gransket tallene, og de mange hundrede spændende fund er blevet samlet i rapporten ”Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018”.  

Et unikt materiale

Projekt SEXUS er resultatet af et tæt samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut, SSI) og Sexologisk Forskningscenter (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet). Projektleder Morten Frisch, som er overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet, glæder sig:

"Det har været vigtigt for os at få den enorme mængde data fremstillet på en måde, som både er videnskabeligt retvisende og til at forstå for den generelle befolkning. Det er vores måde at takke de mange tusinde danskere, som har stillet deres seksuelle erfaringer til rådighed for undersøgelsen. Det er deres liv, det handler om. Hele projektet går i bund og grund ud på at sikre de bedste vilkår for den danske befolknings seksuelle sundhed og trivsel" siger Morten Frisch.

Professor Christian Graugaard fra Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet er enig:

"Vi kan se, at seksualitet er en vigtig del af langt de fleste menneskers liv. Med ”Sex i Danmark” har vi fået et helt unikt materiale, som gør os i stand til at arbejde videre på et kvalificeret grundlag. Både hvad angår forskning, oplysning, forebyggelse og behandling. Det er kæmpestort. Også i en international sammenhæng" siger han.

”Sex i Danmark” kan downloades gratis. Den må citeres med behørig kildeangivelse: Frisch M, Moseholm E, Andersson M, Andresen JB, Graugaard C. Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018. Statens Serum Institut & Aalborg Universitet, 2019.

Links: Rapporten har to bilag og alle tre dokumenter kan læses og downloades her.

 

 

Fakta om Projekt SEXUS

  • Projekt SEXUS blev igangsat i efteråret 2017 som en individbaseret befolkningsundersøgelse. Den er et samarbejde mellem Statens Serum Institut (Afdeling for Epidemiologisk Forskning) og Aalborg Universitet (Sexologisk Forskningscenter, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).
  • Deltagerne blev via e-Boks inviteret til at besvare et spørgeskema med mere end 600 spørgsmål om krop, køn, seksualitet og sundhed. Pga. særlige filtre svarede den gennemsnitlige deltager på ca. 180 spørgsmål.
  • 62.675 danskere i alderen 15-89 år udgør den stikprøve, som de fleste resultater er baseret på.
  • Rapporten ”Sex i Danmark” er ca. 750 sider lang og præsenterer hundredvis af spændende resultater om den danske befolknings seksuelle verden og hverdag – fra seksuel identitet, erfaring og tilfredshed til ”usikker sex”, prostitutionsbesøg, utroskab, seksuelle overgreb og funktionsproblemer, seksualundervisning, parforholdskvalitet, LGBT-sundhed og samspillet mellem livsstil, helbred og seksualitet.