Belastninger i barndommen og seksuel adfærd i ungdomslivet

Nyt Projekt SEXUS-studie viser, at belastninger i barndommen hænger sammen med øget forekomst af seksuel risikoadfærd og grænseoverskridende oplevelser

Et nyt Projekt SEXUS-studie offentliggjort i tidsskriftet Child Abuse & Neglect viser en sammenhæng mellem belastninger i barndommen og øget seksuel risikoadfærd og grænseoverskridende oplevelser blandt unge i alderen 15-29 år. Studiet er baseret på Projekt SEXUS’ detaljerede datamateriale og kombinerer de unikke spørgeskemabesvarelser med data fra de nationale danske registre.

Studiet undersøgte, hvordan belastninger som skilsmisse, økonomiske problemer, misbrug i hjemmet, vold, overgreb og manglende omsorg, nærvær og tryghed under opvæksten kunne påvirke unge menneskers seksuelle adfærd. Fokus var på seksuel risikoadfærd og oplevelser med grænseoverskridende seksuelle handlinger, da Projekt SEXUS tidligere har vist, at disse forekommer forholdsvis hyppigt blandt unge danskere og desuden har en række sundhedsmæssige konsekvenser.

Resultaterne af studiet viste, at seksuel risikoadfærd såsom tidlig seksuel debut (før 15-årsalderen), ubeskyttet sex, betaling for sex og modtage betaling for sex forekom hyppigere blandt unge danskere, som i opvæksten havde oplevet overgreb, vold eller manglet omsorg. Også grænseoverskridende oplevelser blev i højere grad rapporteret af unge danskere, hvis opvækst havde båret præg af forskellige belastninger, særligt blandt unge kvinder. Studiet viste desuden, at forekomsten af risikoadfærd og grænseoverskridende oplevelser steg, jo flere barndomsbelastninger den unge havde haft.

Josefine Bernhard Andresen, der er ph.d.-studerende på Projekt SEXUS og førsteforfatter til studiet, udtaler: ”Det er tankevækkende, at vi kan se disse sammenhænge, der vidner om, at en belastet barndom trækker tråde ind i ungdomslivet og ser ud til at påvirke unges seksuelle relationer. Det kalder på en øget opmærksomhed i fremtidigt arbejde med at fremme seksuel sundhed blandt unge og et særligt fokus på netop de unge, som har oplevet belastninger i deres opvækst.”

Studiet kan læses her.