Nyt fokus på to folkesygdomme i prostata

Danmarks Frie Forskningsfond støtter et treårigt forskningsprojekt, som blandt andet baserer sig på Projekt SEXUS-data.

I skarp konkurrence med mange gode forskningsprojekter har Danmarks Frie Forskningsfond besluttet at yde støtte til et spændende ph.d.-projekt, som dels skal se nærmere på mulige årsagsfaktorer bag udviklingen af prostatakræft og godartet forstørrelse af prostatakirtlen, dels skal belyse de seksuelle og parforholdsmæssige konsekvenser af de to sygdomme.

Studiet, der i tilgift til spørgeskemadata fra Projekt SEXUS vil gøre brug af data fra en række sundhedsregistre, vil blive udført af folkesundhedskandidat Mikkel Kjær Bahnsen, som i et par år har været tilknyttet Projekt SEXUS-teamet som forskningsassistent, og som altså nu får status af ph.d.-studerende.   

Mikkel udtaler:

-  Jeg glæder mig meget til at komme i gang med dette perspektivrige forskningsprojekt, der jo sætter fokus på to folkesygdomme, som rigtigt mange mænd og deres partnere har tæt inde på livet. Vi er heldige, at vi i Danmark har registerdata af høj kvalitet, som kan hjælpe os til at komme årsagerne til disse sygdomme nærmere – og at vi har verdens største sexlivsundersøgelse, som kan hjælpe os til at forstå, hvad både godartede og ondartede prostatasygdomme gør ved parforhold og sexliv.

Mikkel har længe interesseret sig for sammenhængen mellem sygdom og seksualitet, hvilket bl.a. har resulteret i en videnskabelig artikel, der sætter fokus på betydningen af fysisk og psykisk sygdom for seksuelle problemer og seksuel inaktivitet:

Bahnsen MK, Graugaard C, Andersson M, Andresen JB, Frisch M.
Physical and mental health problems and their associations with inter-personal sexual inactivity and sexual dysfunctions in Denmark: baseline assessment in a national cohort study.
Journal of Sexual Medicine 2022;19:1562-1579

Ph.d.-studiet begynder i efteråret 2023, og Mikkel vil blive vejledt af overlæge Morten Frisch (Statens Serum Institut), professor Christian Graugaard (Aalborg Universitet) og professor Mikkel Mejlgaard Fode (Herlev & Gentofte Hospital).

Mikkel Kjær Bahnsen
Mikkel Kjær Bahnsen