Et nyt LGBT+ barometer

Institut for Menneskerettigheder har samlet den tilgængelige viden om danske LGBT+-personers livsvilkår. Og Projekt SEXUS citeres flittigt  

I Pride-ugen sent i august 2023 lancerede Institut for Menneskerettigheder et nyt LGBT+ barometer, som i detaljer beskriver forholdene for danske LGBT+-personer, dvs. mennesker, som fx identificerer sig som homo- eller biseksuelle, transkønnede, interkønnede, nonbinære eller queer. Barometeret præsenterer evidensbaseret viden inden for domæner som uddannelse, arbejdsmarked, nære relationer, udsathed, diskrimination og sundhed, og ikke overraskende citeres Projekt SEXUS-undersøgelsen flittigt, når det handler om danske LGBT+-personers fysiske, psykiske og seksuelle sundhedsforhold.

Professor Christian Graugaard medvirkede i det velbesøgte lanceringsarrangement i Københavns Universitets festsal på Frue Plads, hvor han på scenen havde en samtale med sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen. Samtalen – som blev modereret af ligebehandlingschef Bjarke Oxlund fra Institut for Menneskerettigheder – handlede om vigtigheden af solide videnskabelige data, når man skal monitorere, forebygge og behandle mistrivsel, usundhed og uhensigtsmæssig livsstil blandt LGBT+-personer.

Christian Graugaard sagde blandt andet:

- Vi er stolte over, at vi i Projekt SEXUS kan levere en stor del af evidensgrundlaget, når aktivister og politikere vil forbedre minoritetspersoners sundhedstilstand. Det har fra begyndelsen været vigtigt for projektleder Morten Frisch og mig, at befolkningsundersøgelsen ikke blev en akademisk skrivebordsøvelse, men at den også kunne bruges til at påpege sundheds- og trivselsmæssige skævheder og få dem rettet.

Susanne Branner Jespersen fulgte pointen op:

- Som organisation arbejder vi benhårdt for konkrete initiativer til gavn for landets LGBT+-personer. Men vi kan ikke handle i blinde, og vi er enormt glade for den viden, som forskere løbende stiller til rådighed for os. Det gør vores stemme klarere og mere troværdig, når vi taler med rygstød i viden og ikke bare i gæt og løse formodninger. Til gengæld er det så også vigtigt, at der sker noget, når forskning kan påvise en så stor ulighed på så mange områder for danske LGBT+-personer. Vi har brug for handling.  

Ligebehandlingschef Bjarke Oxlund havde samme indstilling:

- Det nye LGBT+ barometer er lavet for at blive brugt og løbende fulgt op. Seksuelle og kønslige rettigheder ligger Instituttet meget på sinde – og selvom det i et internationalt perspektiv går godt i lille Danmark, må vi aldrig blive selvtilfredse. Der er til stadighed brug for kritisk tænkning og for, at vi følger særligt godt med i minoriteternes sundhed og retsstilling, så vi bliver opmærksomme på deres sårbarheder og kan forebygge dem. Men dertil kræves god forskning som Projekt SEXUS. Det er altafgørende for, at de rette indsatser kan sættes i værk på det rette tidspunkt over for de rette mennesker. 

Det nye LGBT+ barometer kan tilgås gratis her: LGBT+ barometer | Institut for Menneskerettigheder

Talerne ved lanceringen af LGBT+ barometeret på Frue Plads under Pride, august 2023

Talerne ved lanceringen af LGBT+ barometeret på Frue Plads. Fra venstre ses prorektor Kristian Lauta, ligebehandlingschef Bjarke Oxlund, direktør Louise Holck, psykolog og forfatter Glenn Bech, sekretariatschef Susanne Branner Jespersen, professor Christian Graugaard, lektor Michael Nebeling og lektor Mons Bissenbakker. Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) åbnede den festlige lancering, men nåede ikke med på fotografiet.
(foto: Institut for Menneskerettigheder)