Projekt SEXUS-data præsenteret i Lægeforeningen

Tal fra befolkningsundersøgelsen sætter fokus på danske transpersoners sundhed og trivsel

Det har netop været Pride-uge i København, og i den anledning afholdt Lægeforeningen to velbesøgte møder med fokus på danske transpersoners sundhed og trivsel. På det første møde fremlagde professor Christian Graugaard data fra Projekt SEXUS, og han betonede, at transkønnede personer i langt højere grad end ikke-transkønnede personer har udfordringer med især mental sundhed. Det gælder eksempelvis forekomsten af angst og depression, ligesom man i transgruppen ser en markant overhyppighed af selvskade og selvmordsadfærd.

Graugaard diskuterede efterfølgende sundhedsvæsenets rolle i at nedbringe den alarmerende mistrivsel blandt transpersoner i en rundbordsdebat med Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, overlæge på Sexologisk Klinik i København, Mette Ewers Haahr, og forperson for Forening for Støtte til Transkønnede Børn, Helge Sune Nymand. Der var især enighed om vigtigheden af kvalitetsforskning på området, både fra den kliniske verden og med udgangspunkt i bredere befolkningsdata.

Lægeforeningens formand udtaler:

- Læger spiller en central rolle i at øge ligheden i sundhed for LGBT+-gruppen, og vi har som fagpersoner en faglig forpligtelse til at gå ind i den problematik. Der er et stort behov for særligt fokus på de udfordringer, som gruppen har, og på hvordan de mødes i sundhedsvæsenet. Viden er afgørende, og vi har brug for langt mere forskning på området, herunder befolkningsundersøgelser. Det var uhyre givende for den faglig debat at få fremlagt data fra Projekt SEXUS om LGBT+gruppens mentale sundhed på medlemsarrangementet i Lægeforeningen.

De videnskabelige analyser af Projekt SEXUS’ data vedrørende LGBT-personer fortsætter på flere forskellige fronter.

Talerne ved Lægeforeningens ene Pride-arrangement i 2022. Fra venstre ses værten Camilla Noelle Rathcke flankeret af Helge Sune Nymand, Mette Ewers Haahr og Christian Graugaard

Talerne ved Lægeforeningens ene Pride-arrangement i 2022. Fra venstre ses værten Camilla Noelle Rathcke flankeret af Helge Sune Nymand, Mette Ewers Haahr og Christian Graugaard