Det LGBT-venlige sundhedsvæsen

Projekt SEXUS-data om ulighed i sundhed for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner danner afsæt for en ny podcasts fra Sundhedsstyrelsen

Det vakte opsigt, da ”Sex i Danmark”-rapporten i 2019 kunne påvise en betydelig forøget risiko for både fysisk og psykisk usundhed blandt danske LGBT-personer. Både international forskning og mindre danske studier havde tidligere peget i samme retning, men med Projekt SEXUS blev der for første gang sat solide befolkningsdata på forskellen mellem heteroseksuelle og homo-/biseksuelle og mellem ciskønnede og transkønnede/non-binære personer.

Rapporten viste blandt andet foruroligende forskelle i forekomsten af selvrapporteret helbred, behandling for psykologiske problemer, selvskade, selvmordstanker og selvmordsforsøg. Den viste også, at 28% af de deltagende homo- eller biseksuelle danskere oplever, at de ikke kan være så åbne om deres seksuelle orientering, som de har lyst til.

Heldigvis tages denne ulighed i sundhed alvorligt fra flere forskellige sider. I november 2021 blev der på Lægedage i Bella Centret afholdt en workshop om ”Den LGBT-venlige praksis” for praktiserende læger, og her blev nøgletal fra Projekt SEXUS fremlagt. Og til foråret afholder organisationen LGBT+ Danmark en konference med fokus på biseksuelles sundhed og trivsel, hvor tal fra Projekt SEXUS igen vil blive præsenteret - klik her for at se omtale af konferencen.

Ny podcast fra Sundhedsstyrelsen

Også Sundhedsstyrelsen er på banen og har netop udsendt en ny podcasts om emnet. I podcastens første del giver professor Christian Graugaard eksempler på mistrivsel blandt danske LGBT-personer, mens man i anden del har besøg af praktiserende læge Marie Baunsgaard, som fortæller om sine erfaringer med normkritik og inklusion i sin praksis på Østerbro i København.

Projektleder Morten Frisch udtaler:

- Jeg er meget glad for, at Projekt SEXUS-resultater har været med til at sætte fokus på et hidtil overset problem i det danske sundhedssystem. Og uligheden i sundhed for homo- og biseksuelle danskere er desuden et tema, som vi ser nærmere på i de videnskabelige analyser, som for tiden er i fuld gang. Det er altid glædeligt, når forskning kan bruges til at forandre danskernes sundhed i positiv retning.

Klik her for at høre Sundhedsstyrelsens nye podcast.