Unges seksuelle landskaber

Projekt SEXUS har været på besøg hos Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning (Cefu) på Aalborg Universitet har netop fejret sit 20-års jubilæum, og i den anledning har centeret udsendt podcastserien ”Ti tendenser i ungdomslivet”, som tager livtag med unge danskeres verden og hverdag. I den næstsidste podcast har lektor og souschef ved Center for Ungdomsforskning Niels Ulrik Sørensen inviteret professor Christian Graugaard til en samtale om danske unges holdninger til køn, krop og seksualitet.

Til samtalen havde Graugaard medtaget nogle udvalgte nøgletal fra Projekt SEXUS som et oplæg til den fælles diskussion. Det handlede blandt andet om 15-24-åriges brug af sociale medier og pornografi, om følelsen af ikke at kunne leve op til omverdenens normer om ”en rigtig dreng” eller ”en rigtig pige” og om forskellen på seksuelle identiteter, følelser og handlinger. Og så handlede det om skolernes seksualundervisning – og om det triste faktum, at mere end fire ud af ti unge i Projekt SEXUS siger, at de ikke har kunnet bruge den modtagne undervisning til noget.


Souschef Niels Ulrik Sørensen udtaler:

- Køn og seksualitet er vævet så meget ind i ungdomstiden, at det ene næsten er umulig at tænke sig uden det andet. Køn og seksualitet har afgørende betydning for, hvem man som ung oplever at være, hvilke fællesskaber, man har adgang til, og hvordan ens veje ind i voksenlivet former sig. Køn og seksualitet er også territorier, hvor man som ung har mulighed for at udforske nye sider af sig selv og tilværelsen, blive overrasket og forundret, og hvor ens erfaringsgrundlag løbende kan forrykkes og udvides. Men køn og seksualitet er også behæftet med normer og forventninger, som man kan slå sig på. Skam og skyld ligger sjældent langt væk.

Han fortsætter:

- Som ungdomsforsker er det afgørende at have adgang til viden om unges køn og seksualitet, og Projekt SEXUS udgør en enorm kilde til indsigt i denne del af ungdomslivet. Undersøgelsen både bekræfter og kvalificerer den viden, vi har om unge og deres liv, og den hjælper os til at få øje på aspekter, som vi ikke har været opmærksomme på eller måske direkte har overset.

Cefu logo

Du kan høre alle ti podcasts her:

10 tendenser i ungdomslivet (cefu.dk)

Fra Projekt SEXUS skal der lyde et stor tillykke til Center for Ungdomsforskning med den runde fødselsdag!