Et flot 12-tal

Den første specialeafhandling med afsæt i Projekt SEXUS-data er netop blevet forsvaret.

Det første universitetsspeciale er nu udgået fra Projekt SEXUS. Det skete den 27. april 2021, hvor Mikkel Kjær Bahnsen forsvarede sin kandidatafhandling om operationalisering og validering af et sammensat mål for seksuel sundhed. Efter fyrre minutters eksamination – og et fornemt 12-tal – kunne Mikkel kalde sig for kandidat i folkesundhedsvidenskab og skrive titlen cand.scient.san.publ. på sit visitkort.

Som nybagt folkesundhedskandidat håber Mikkel at kunne arbejde videre med forskellige aspekter af seksuel sundhed – gerne med udgangspunkt i Projekt SEXUS-data.

Mikkel Kjær BahnsenMikkel fortæller:
”Set med folkesundhedsbriller er Projekt SEXUS en sand guldgrube af information. Og min oplevelse er, at vi skal være meget bedre til at inddrage danskernes seksuelle sundhed, når vi arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis. I mit fag er vi meget opmærksomme på, om det vi laver, bygger på videnskabelig evidens. Derfor håber jeg i de kommende år at kunne være med til at levere en del af den evidens om sundhed og seksualitet, som vi mangler”.

Projekt SEXUS-teamet ønsker Mikkel stort tillykke!