Projekt SEXUS præsenteret på Christiansborg

Seksuel sundhed har været på dagsordenen i Folketingets Ligestillingsudvalg

I november måned blev nøgledata fra Projekt SEXUS fremlagt på den tilbagevendende konference om seksuel sundhed i Danmark. Konferencen foregik over to dage på Vingsted Konferencecenter i Vejle, og deltagerne var overvejende kommunale praktikere, ligesom en række foreninger og myndigheder deltog. Undersøgelsens nøglefund gav anledning til mange gode diskussioner – blandt andet på scenen, hvor projektleder Morten Frisch og professor Christian Graugaard deltog i en spændende debat med specialkonsulent Anne Rygaard (Sundhedsstyrelsen) og national chef Lene Stavngaard (Sex & Samfund).

Christian Graugaard, Morten Frisch, Anne Rygaard og Lene Stavngaard (privatfoto).
Faglig debat om seksuel sundhed på konferencen ”Seksuel sundhed og trivsel for alle”. På billedet ses fra venstre Christian Graugaard, Morten Frisch, Anne Rygaard og Lene Stavngaard (privatfoto). 

I forlængelse af en vellykket faglig konference var forskerne bag Projekt SEXUS i slutningen af januar måned inviteret til at fremlægge udvalgte Projekt SEXUS-resultater på et lukket møde i Folketingets Ligestillingsudvalg. Udvalget havde desuden inviteret både Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets medlemmer til at deltage i mødet, som blev forlænget til fem kvarter pga. stor spørgelyst fra politikernes side.

Projektleder Morten Frisch var yderst veltilfreds med besøget på Christiansborg:

 - Det var en fornøjelse at møde så velforberedte og nysgerrige politikere. Der var stor interesse for undersøgelsens ligestillings- og ulighedsperspektiver, og det er vi rigtig glade for. Vi har jo sat Projekt SEXUS i verden for at skabe øget viden om og fokus på den seksuelle sundhed og trivsel i Danmark, og det er virkelig glædeligt, at politikerne allerede efter første runde af projektet er engagerede og tænker over resultaternes anvendelsesmuligheder.

Også Christian Graugaard var glad for besøget på Tinge: 

- Vi kan i år fejre 50-års-jubilæum for skolernes obligatoriske seksualundervisning, og det var dejligt at mærke, at politikerne var opmærksomme på, at en vigtig del af forebyggelsesarbejdet begynder netop der. Ikke mindst tidligere social- og ligestillingsminister Karen Ellemann (V) udtrykte et stort ønske om at se nærmere på skævhederne i danskernes seksuelle sundhed. Det er dejligt, at Projekt SEXUS-data kan inspirere vores beslutningstagere til at gøre tingene endnu bedre.

Christian, Josefine og Morten ved trappen i folketinget
Josefine Bernhard Andresen, Christian Graugaard og Morten Frisch på Folketingets ikoniske trappe på vej til møde i Ligestillingsudvalget (privatfoto).