Endnu en tur på Christiansborg

Data fra Projekt SEXUS blev fremlagt på en høring om skolernes seksualundervisning

Skolernes obligatoriske seksualundervisning fylder 50 år i år, og ifølge tal fra Projekt SEXUS er der både en god og en dårlig nyhed:

Den gode nyhed er, at næsten alle danskere under 60 år (ca. 95%) er blevet undervist i seksuelle emner i løbet af deres skolegang.

Den dårlige nyhed er, at tilfredsheden med undervisningen er ganske beskeden. Faktisk svarer mere end fire ud af ti 15-24-årige, at de slet ikke eller kun i ringe grad har kunnet bruge skolens seksualundervisning til noget.

50-året for den obligatoriske seksualundervisning blev den 29. september markeret med en stor høring i Landstingssalen på Christiansborg. Initiativtagerne til høringen var Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuelle og Reproduktive Rettigheder, og professor Christian Graugaard og forskningsassistent Josefine Bernhard Andresen deltog på vegne af Projekt SEXUS-gruppen.

Graugaard var inviteret til at holde et oplæg om seksualundervisningens danske historie, og han sluttede af med at vise nøgletal fra Projekt SEXUS, som ifølge ham ”kalder på en sober og kvalificeret behandling i folkeskolen”. Det gælder fx udbredelsen af sexsygdomme og ”usikker sex”, unges utilfredshed med deres udseende, uønsket billeddeling på de sociale medier, sexchikane og seksuelle overgreb og trivselsudfordringer for LGBT-personer.

Høringen blev afsluttet med en debat mellem salen, de fremmødte politikere og en række af områdets centrale aktører. Alle var enige om, at området trænger til en et politisk og fagligt løft, så vi med Uffe Elbæks (DFG) ord kan få ”en bedre og meget mere målrettet undervisning”.

Hele konferencen (herunder Christian Graugaards oplæg) kan ses på "TV fra Folketinget" på Folketingets hjemmeside: Klik her for at se konferencen

Fra høring på Christiansborg om skolernes obligatoriske seksualundervisning, 29. sept 2020

Foto: Josefine Bernhard Andresen