Projekt SEXUS præsenteret i Oslo

De nye danske fund har været en tur ude i verden

Små tre uger efter offentliggørelsen af den omfangsrige rapport ”Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018” præsenterede projektleder og overlæge Morten Frisch og professor Christian Graugaard fredag den 15. november udvalgte data fra undersøgelsen ved årsmødet i Scandinavian Society for Sexual Medicine, som blev afholdt i Oslo.

Mødet havde fokus på sexologiske befolkningsundersøgelser, og foruden data fra Projekt SEXUS blev der fremlagt spændende resultater fra en ny svensk befolkningsundersøgelse og fra et norsk ledet internationalt studie af ældre menneskers seksualitet.

Morten Frisch fortæller:
- Det var spændende at høre om tal og tendenser fra de øvrige nordiske lande – og det var interessant at se, at der faktisk er en lang række lighedspunkter mellem Projekt SEXUS og det svenske befolkningsstudie. Men først og fremmest var det dejligt at få lejlighed til at diskutere vores mange spændende fund med interesserede nordiske forskerkolleger efter en flere uger lang tur i dagspressens trykkoger.

Læs mere om det svenske studie på Folkhälsomyndighedens hjemmeside: Klik her for at læse mere om det svenske studie

Læs mere om det norske studie på Videnskab.dk: Klik her for at læse mere 

Om kort tid er Morten Frisch og Christian Graugaard klar på podiet igen, når Projekt SEXUS skal præsenteres på den faglige konference ”Seksuel sundhed og trivsel for alle”, som afholdes i Vejle den 26.-27. november 2019. 

Læs mere om konferencen på Sex og Samfunds hjemmeside: Klik her for at læse mere om konferencen.


En glad selfie fra et julepyntet Oslo. Det er Morten Frisch til højre og Christian Graugaard til venstre.

Morten og Christian i Oslo