Alle besvarelser er i hus!

Alle besvarelser er i hus, og forskerne arbejder på højtryk for at få resultaterne af Projekt SEXUS klar til offentliggørelse

Projekt SEXUS gik i luften i september 2017, og de sidste spørgeskemabesvarelser tikkede ind i løbet af sensommeren 2018. Siden da har forskerne haft travlt med at gøre de næsten 75.000 unikke besvarelser parate til statistisk bearbejdelse og analyse. Den endelige ”rapportstikprøve” i Projekt SEXUS kommer til at omfatte ca. 60.000 danskere i alderen 15-89 år, mens en række supplerende stikprøver senere vil blive anvendt i særlige videnskabelige analyser.

Projektleder, overlæge Morten Frisch, forklarer:

- Det er de ca. 60.000 besvarelser, vi i øjeblikket ser nærmere på – og første skridt bliver at få dem præsenteret for offentligheden i en moppedreng af en rapport, som vi stiler mod at have klar i sensommeren. Det lyder måske enkelt, men det er faktisk et stort og krævende arbejde, og i øjeblikket er vi ved at ansætte en yngre forskningsassistent til at hjælpe os med alt det praktiske.

Morten Frisch tilføjer:

- Når alle de grundlæggende data er ude, glæder vi os til at kaste os over de mere specifikke forskningsvinkler, og her er det stort set kun fantasien, der sætter grænser. Præcis som vi havde håbet, giver Projekt SEXUS et helt unikt indblik i danskernes seksuelle trivsel og mistrivsel – og i underbelyste sammenhænge mellem seksualitet, livsstil og sundhed.

Professor Christian Graugaard er enig med sin kollega og tilføjer:

- Jeg er faktisk helt elektrisk af spænding og ligger nogle gange vågen om natten, fordi jeg tænker over alle de spændende og oversete forskningsspørgsmål, vi kan belyse med Projekt SEXUS-data. Men det kræver naturligvis, at forskningsfondene forstår projektets vigtighed og relevans. Her må vi bare levere alle de gode faglige argumenter og så i øvrigt krydse fingre!

Publikationer.