Ny milepæl: Projekt SEXUS har rundet 25.000 besvarelser

Danskerne har taget virkelig pænt imod Projekt SEXUS. Den store, landsdækkende befolkningsundersøgelse om samspillet mellem seksualitet og sundhed rundede fredag før efterårsferien et skarpt hjørne med modtagelsen af besvarelse nummer 25.000.

I Projekt SEXUS-gruppen følger man udviklingen tæt, og forskerne er optimistiske over den lovende tilslutning.

- Vi er overmåde glade for opbakningen til undersøgelsen, fortæller projektleder Morten Frisch, som især hæfter sig ved, at alle aldersgrupper mellem 15 og 89 år bliver fint repræsenteret i Projekt SEXUS.

Aldersfordelingen blandt de første 25.000 deltagere i Projekt SEXUS ser sådan ud:

Aldersfordeling 25.000

Kurven afspejler til dels alderssammensætningen i den udvalgte stikprøve af befolkningen. Derudover viser den, at der er vilje til at belyse samspillet mellem seksualitet og sundhed i alle aldre. Især viljen til at deltage blandt de allerældste glæder Morten Frisch:

- Vi har foreløbig modtaget svar fra næsten 350 personer mellem 85 og 89 år. Det, synes jeg, er herligt livsbekræftende! Men vi vil meget gerne have endnu flere deltagere i undersøgelsen, så vi får det bedst mulige grundlag for at udforske seksualitetens betydning for vores generelle sundhed og trivsel uanset alder

De 15-19 årige er ikke helt så flot repræsenterede som dem over 20 år.

- Det skyldes formentlig, at mange unge mennesker ikke er blevet helt fortrolige med at bruge deres e-Boks endnu, slutter Morten Frisch.