Dansk sexologis grand old man er død

Danmarks første sexologiprofessor, Preben Hertoft, døde i februar 2017. Han blev 89 år gammel.

Projekt SEXUS var næppe blevet til uden Preben Hertofts mangeårige indsats for seksualitetsforskningen og den kliniske sexologi.

Preben Hertoft + Bente Klarlund, Morten Frisch og Christian Graugaard

Professor emeritus Preben Hertoft fotograferet ved lanceringen af rapporten ”Seksualitet og sundhed” i 2012 sammen med rapportens tre forfattere, professorerne Bente Klarlund Pedersen, Morten Frisch og Christian Graugaard (foto: Suste Bonnèn)

Hertoft blev læge i 1950, og i 1968 blev han dr.med. på en spørgeskema- og interviewundersøgelse om unge mænds seksuelle viden, holdninger og adfærd. I 1986 åbnede han Rigshospitalets sexologiske klinik, som han stod i spidsen for frem til sin pensionering i 1998. I 1994 blev han udpeget til Danmarks første sexologiprofessor.

Hertoft udgav et utal af artikler og bøger, bl.a. Nordens første lærebog i sexologi (1976) og erindringsbogen ”Undren og befrielse” (2006).

Projekt SEXUS har meget at takke Preben Hertoft for, og projektets forskere vil savne hans inspiration og venlige væsen.

Læs også:

 

Morten Frisch

Kontakt

Morten Frisch, Overlæge, Epidemiologisk Forskning / Projekt SEXUS
T. 32683160 @. mfr@ssi.dk Se profil