Positive tilbagemeldinger fra transpersoner i Projekt SEXUS

Transpersoner, som har deltaget i Projekt SEXUS, føler sig set og taget seriøst.

Projekt SEXUS har til formål at belyse sammenhænge mellem seksualitet, sundhed og trivsel i hele den danske befolkning. En af de grupper i samfundet, hvis sundheds- og trivselsforhold i særlig grad har været underbelyst, er de transkønnede. Også selvom tidligere forskning fra ind- og udland har antydet, at transpersoner generelt er en klemt befolkningsgruppe.

Forskerne bag Projekt SEXUS har derfor udarbejdet et spørgeskema, som tilstræber at være inkluderende over for alle danskere - herunder naturligvis også transpersoner. Før spørgeskemaerne blev udsendt, har forskerne været i tæt kontakt med blandt andet LGBT Danmark og flere transpolitiske talspersoner for at sikre, at spørgsmålene i undersøgelsen blev oplevet som både meningsfulde og relevante blandt landets transkønnede. Spørgsmålene vedrørende deltagernes baggrund og seksuelle erfaringer er dog de samme for alle deltagere i Projekt SEXUS.

Mange transpersoner har allerede taget godt imod Projekt SEXUS, og flere, som har deltaget, har som en afsluttende kommentar i spørgeskemaet udtrykt glæde over, at de som transpersoner følte sig set og taget seriøst.

Dette glæder overlæge Morten Frisch, som er projektleder:

- Vi har virkelig gjort os umage for at bruge inkluderende sprog og undgå, at transpersoner skulle føle sig misforstået eller overset. Heldigvis ser det ud til at være lykkedes rigtig godt, selv om der sagtens kan være områder, hvor nogle deltagere kunne ønske endnu flere svarmuligheder eller yderligere temaer belyst.

Opbakningen blandt de transpersoner, som har udfyldt spørgeskemaet, er markant. For de første 105 deltagere, som oplyste, at de havde skiftet juridisk køn, gjaldt følgende:

  • 96% angav, at det havde været en "neutral", "god" eller "særdeles god" oplevelse at besvare spørgeskemaet.
  • 100% oplyste, at de havde svaret ærligt på alle eller de fleste spørgsmål
  • 89% mente, at det var sandsynligt, at de gerne vil besvare yderligere spørgeskemaer i fremtiden

Professor Christian Graugaard, som er medinitiativtager til Projekt SEXUS, siger:

- Dette er nogle virkelig opløftende tilkendegivelser. Vi håber, at mange flere af de inviterede transpersoner vil finde en halv time i deres kalender og besvare spørgeskemaet. På den måde kan de bidrage til, at Projekt SEXUS bliver en succes for alle danskere. Og til at vi får kvalificeret viden om en befolkningsgruppe, som alt, alt for ofte overses i sundhedsforskning.