Projekt SEXUS passerer 50.000 svar – og præsenteres på national konference

Projekt SEXUS modtog for nylig det besvarede spørgeskema nr. 50.000, og det vækker begejstring hos forskergruppen bag undersøgelsen.

Der tikker dagligt hundredvis af udfyldte spørgeskemaer ind i den store Projekt SEXUS-undersøgelse, men forleden dag var alligevel noget særligt. Der landede skema nr. 50.000 nemlig på forskningsserveren.

"Det er en vigtig milepæl for projektet, og det bekræfter os endnu engang i, at danskerne har taget godt imod undersøgelsen. Det er vigtigt – for jo flere deltagere, jo bedre bliver studiet til at sige noget om befolkningens seksuelle liv. Og dermed til at fremme sundhed og forebygge sygdom og problemer", lyder det fra professor Christian Graugaard.

Projekt SEXUS præsenteres på Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds nationale konference

Omtrent samtidig med den glædelige mærkedag fremlagde projektleder Morten Frisch Projekt SEXUS for hen ved 200 danske sundhedsfagfolk ved Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds nationale konference på Hotel Nyborg Strand. Også her vakte undersøgelsen stor interesse, og mange i salen glædede sig til at få konkrete tal at se, så de fremover kunne tilrettelægge deres forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser mere målrettet.

Generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen – som var medarrangør af konferencen – udtaler i den forbindelse:

"Arbejdet for seksuel sundhedsfremme i Danmark er på mange fronter forsømt, og ét af problemerne er, at vi ved alt for lidt om befolkningens seksuelle trivsel og mistrivsel. For at kunne sætte mest hensigtsmæssigt ind har vi simpelt hen brug for gode data, og derfor er vi mange, som venter i spænding på, hvad Projekt SEXUS viser. Vi har længe kæmpet med stor tabuisering af dette vigtige område, og i Sex & Samfund glæder vi os til at bruge undersøgelsens resultater i det praktiske arbejde for at forbedre danskernes sundhed"

Bjarne B. Christensen og andre fagfolk kommer dog til at vente lidt endnu. De sidste invitationer sendes ud i disse uger, og først i slutningen af 2018 regner forskerne med at kunne offentliggøre de første resultater fra den storstilede undersøgelse.